TEZ Öneri Formu

Tez Öneri Formu Nedir:

Tez Öneri Formu ( TÖF ) Çalışmanın bölümlerinin yazılmadan çalışmadaki amacı , çalışmadaki kullanılacak materyaller ,Çalışmanın kapsamı, çalışmada kulanılacak kaynaklar gibi tez çalışmasına başlamadan hocanızın onayını almak için hazırlanan bir şablondur .bu şablonda detaylı olarak aşağıdaki kısımlara yer verilir.

 1. ÖĞRENCİN KİŞİSEL BİLGİLERİ
 2. ARAŞTIRMANIN KONUSU – AMACI VE ÖNEMİ
     • Araştırmanın Konusu
     • Araştırmanın Amacı
 1. ARAŞTIRMANIN ORJİNALLİĞİNİN BELİRLENMESİ
 2. MATERYAL VE METOT
 3. DANIŞMANIN BU KONUDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR
 4. PROJE BÜTÇESİ
 5. KAYNAKLAR